Politica de date personale

Conform cerintelor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit in continuare “Regulament” pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Farmacist de Garda administrează in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii website-ului.

Aceasta Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii www.farmacistdegarda.ro, dispozitive de tip smartphone, tableta, pc. In cazul in care nu sunteti de acord cu politica noastra de date personale legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in alte documente vizibile pe acest website etc.), va rugam sa ne transmiteti in scris un email cu obiectiile dvs.

Farmacist de Garda cunoaste importanta datelor dumneavoastra si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu Politica de Cookie-uri si Politica datelor cu caracter pesonal sau, dupa caz, prin continuarea utilizarii website-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteti de acord cu aceasta Politica a datelor cu caracter personal.

Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de Regulament, respectiv: 

 • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, articolul 13 si 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastra cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de stergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obtine restrictionarea prelucrarii, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii; sau in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre Farmacist de Garda la urmatoarea adresa de email: infofarmacist@gmail.com

Farmacist de Garda nu urmareste si nu incurajeaza in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. Nu realizam activitati promotionale de marketing direct fata de minori. De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv ca are capacitate deplina de exercitiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. De asemenea, Farmacist de Garda poate stoca datele cu caracter personal pe o durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.

Va rugam sa verificati, la fiecare utilizare a website-ului nostru, prezenta Politica a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta si pentru a putea identifica noile updatari ale politicii. La sfarsitul operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.

 1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal:
 • Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de Farmacist de Garda.
 • Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a websiteului Farmacist de Garda, desfasurarea campaniilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor de servicii si comportamentului consumatorilor.
 • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.
 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram:
 • Pentru administrarea, imbunatatirea websiteul nostru: nume, prenume, e-mail, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit websiteul www.farmacistdegarda.ro, alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informatii legate de cookie-uri, va rugam consultati Politica de utilizare Cookie-uri afisata pe website.
 • Cercetare / studii de piata, statistica: nume, prenume, e-mail.
 • Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare: nume si prenume, telefon/fax, e-mail,  obisnuinte/ preferinte/ comportament.
 • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.
 1. Cui dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal:
 • In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, Farmacist de Garda poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai Farmacist de Garda (cum este cazul companiilor cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare).

– furnizori de servicii (de marketing, alte servicii), inclusiv entitati care asista Farmacist de Garda in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele inregistrate de Farmacist de Garda nu se vand catre terti si sunt folosite doar in scopul imbunatatirii serviciilor.

Updatat 11 mai 2019.